Legal disclaimer

Legal Disclaimer

We have compiled our web site very carefully and it is continually expanded and updated. Nevertheless, we assume no liability for the accuracy or completeness of the contents. We do not assume any liability for direct, indirect, material or immaterial damages that may arise from the use of the information provided on this web site. The use of the web site is at the user’s own personal risk except when incorrect information is published intentionally or with gross negligence.

Business information and product information

The information on this web site is non-binding and intended for general information purposes only. It is not a substitute for professional financial, medical or other specialist advice. Users should not act upon this information without first seeking appropriate professional advice. We are also not responsible for the content of third party texts published on this web site.The individual authors are responsible for their works. We do not assume any liability for damages, injuries or losses which arise from the use of this information.

Rights of use

Fresenius Kabi Nederland B.V. or its affiliates are owner of all proprietor right attaching to the web pages prepared. All texts and illustrations are covered by copyright. You may take note of the information in our websites and load them into your main memory. In so far as it shall be possible to make a printout, the latter shall be permitted solely for your own private purposes; any reproduction or passing on to third parties shall be excluded. Any further use, in particular for commercial purposes, shall not be permitted. No rights or licences of any kind with respect to trademarks, copyrights, patents, etc. shall be granted to the user.

Non-commitment – applicable law

The content of our web pages is intended for use within the territory of the European Union. It is possible that the promotion for or the procurement of individual products, services and therapies portrayed on these web pages shall not be permissible under the legal regulations valid in individual countries outside of the European Union. The web pages shall not constitute a promotion of these products, services and therapies for these countries. Please note that the products displayed on these web pages may not be available in all countries due to different registration status.

Hyperlinks

We also offer links to third-party web sites in addition to our own information. The content and design of third-party web sites are beyond our control. We do not ensure that the information on third-party web sites is accurate or correct. The links also represent no endorsement, support or confirmation of the contents at the linked sites. The individual authors of the linked sites are responsible for the information, opinions and facts presented on their web pages. The same is true for comments made in guest books, discussion forms and e-mail lists. We are likewise not responsible for the technical security of both the links and target pages. We are therefore not liable for any damages that occur through use of either the information contained on these hyperlinks or the use of the hyperlinks themselves.

Contact and further information

(c) 2013 Fresenius Kabi Nederland B.V.

Amersfoortseweg 10E
3705 GJ  ZEIST (Huis ter Heide)
Tel. +31 (0) 30 – 698 5270
Fax +31 (0) 30 – 698 5288
e-mail: info.nl@fresenius-kabi.com

Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt mei 2018)

Hieronder kunt u het privacybeleid van de Fresubin® website vinden. De website (www.fresubin.nl) is eigendom van Fresenius Kabi Nederland B.V. (“wij”, “ons”, “onze”).

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons. Hierbij informeren wij u over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke informatie wij verzamelen en hoe die informatie wordt verwerkt.

De Fresubin website bevat links naar externe websites die niet onder onze privacyverklaring vallen. Lokale Fresubin websites van dochterondernemingen van Fresenius Kabi kunnen ook andere privacyverklaringen bevatten. Uw bezoek aan dergelijke websites is onderworpen aan de respectievelijke privacyverklaring van deze website.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens

In geval van de volgende situaties kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Door onze website te bezoeken

Zoals bij de meeste websites, verzamelen wij gegevens van uw bezoek aan onze website. Wij doen dit om de website te optimaliseren aan het apparaat dat u gebruikt en met al zijn functies of om uw voorkeuren voor uw huidige of toekomstige browsesessies op te slaan. De volgende internetprotocolgegevens worden routinematig verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites:

 • de naam van uw serviceprovider (IP-adres)
 • de website die u naar onze site heeft geleid
 • de bezochte pagina’s
 • het type van uw webbrowser, en
 • datum en duur van uw bezoek.

Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd verwerkt door de laatste drie cijfers te wissen. Op die manier zijn wij niet meer in staat om u direct als individu te identificeren. Wij zullen deze gegevens binnen een maand verwijderen.

Cookies

In sommige delen van onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies.

Wanneer u ons actief informatie verstrekt naar aanleiding van een verzoek of een vraag

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren (contact, smaak-en proefpakket, aanmelden nieuwsbrief) of door contact op te nemen met Fresenius Kabi via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon of post. Bij de online formulieren vindt u op het formulier zelf het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u contact met ons opneemt via onze website zullen wij de volgende gegevens verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • aard van het verzoek en eventuele aanvullende informatie voor de beantwoording van uw vraag.

Als u een smaak- en proefpakket via onze website aanvraagt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • voornaam of – letter, achternaam, tussenvoegsel voorschrijver
 • e-mailadres
 • telefoon
 • instelling
 • adres instelling (straat, huisnummer, stad, postcode)
 • indien verzending naar patiënt: voornaam, achternaam, achtervoegsel, straat, huisnummer, stad, land van de patiënt*
 • keuze smaak-en/of proefpakket

*Alleen met toestemming van uw patiënt kunt u zijn/haar gegevens delen.

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • achternaam, voornaam
 • e-mailadres
 • telefoon
 • beroep

Wij doen dit op basis van uw vooraf gegeven toestemming of, indien van toepassing, op basis van een wettelijke rechtvaardiging. Wij zullen de informatie niet gebruiken als basis om verder contact met u op te nemen, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Indien u contact met ons opneemt via het onlineformulier zullen wij uw gegevens tot zes maanden na het afronden van uw verzoek bewaren, tenzij er andere wettelijke verplichtingen zijn. Na aanvraag van het smaak-en proefpakket bewaren wij uw gegevens tot één jaar na de houdbaarheidsdatum van de producten. Na inschrijving voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens tot u zich uitschrijft.

Gegevens die worden verstrekt via online formulieren worden verzameld met behulp van een beveiligde verbinding om persoonlijke informatie te beschermen tegen manipulatie of onbevoegde toegang. Graag wijzen wij u op het feit dat regulier e-mailverkeer onvoldoende veilig is.

Wij delen uw gegevens

Wij delen uw gegevens binnen de Fresenius Groep. De gegevens worden opgeslagen en gehost door Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Duitsland.

Wij delen uw gegevens ook met De Galan. Zij zijn verantwoordelijk voor de opmaak van de website.

Wij slaan uw gegevens op in de cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door cloud service providers (Microsoft) en opgeslagen kunnen worden in Nederland en Ierland. Door het nemen van organisatorische en contractuele maatregelen, leggen wij onze providers op om soortgelijke gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen.

Na het invullen van het online smaak- en proefpakket formulier verwerken Fresenius Kabi Nederland B.V., Fresenius Kabi nv/sa en UPS uw gegevens. De gevraagde stalen worden verzonden vanuit het magazijn in België (Fresenius Kabi nv/sa). UPS is verantwoordelijk voor de levering van uw stalen, waardoor de verwerking noodzakelijk is.

U geeft onderaan het online smaak- en proefpakket formulier steeds expliciete toestemming dat u akkoord gaat met de privacyverklaring van Fresenius Kabi Nederland B.V. en de verwerking van uw gegevens door Fresenius Kabi Nederland B.V., Fresenius Kabi nv/sa en UPS.

Er is geen specifieke verdere doorgifte van uw gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) gepland, met uitzondering van uw aanvragen. Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, zullen wij uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt, doorsturen naar de contactpersoon van uw lokaal land. Indien een lokale contactpersoon zich in een derde land bevindt, zullen wij de gegevens overdragen op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan geen enkele overheidsinstantie bekendmaken, tenzij dit wettelijk vereist is. Onze werknemers, agentschappen en groothandelaars zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en privacy te respecteren.

Verzoeken, vragen en klachten

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de herkomst en de ontvangers van uw gegevens en de doeleinden van de verwerking. U kunt ook informatie opvragen over de toegang tot uw gegevens, een kopie van uw gegevens opvragen, uw gegevens laten corrigeren en eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zolang dit niet nodig is voor de opslagdoeleinden in overeenstemming met andere wettelijke vereisten, of een klacht indienen. Wij zullen op elke klacht over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan onmiddellijk reageren en dit onderzoeken. Gebruik het contactformulier voor uw verzoeken, vragen en klachten.

U heeft het recht en de vrijheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken of uw persoonsgegevens te laten verwijderen; in dit geval kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aanmeldingen kunnen te allen tijde worden geannuleerd.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in uw land/regio of bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien u zich zorgen maakt over de privacy bij de toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

© 2000 – 2018 Fresenius Kabi Nederland B.V.

Fresenius Kabi nv/sa

T.a.v. Local Data Protection Advisor

Postbus 565

3700 AN Zeist

Nederland

Telefoon: 0032(0)3/880.50.12

E-mail: bene.compliance@fresenius-kabi.com

 

Fresenius Kabi AG

Functionaris voor gegevensbescherming

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Duitsland

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Collecting and processing personal data

As with most web sites, the following data is routinely collected during visits to our web sites: the name of your service provider (IP address), the web site that directed you to our site, the pages visited, your browser type and the date and length of your visit. This information cannot be used to personally identify visitors. Additional details are only collected with a user’s permission, for instance during taking part in an online survey. Personal information provided during a visit to our web sites is handled according to the current legal guidelines of the European Union.

Where you contact us via the web page we may store information such as your name, company, industry, postal address, e-mail address, type of request and possible further information for the purpose of responding to your request. Such communications are not confidential. If you inform us that the information should not be used as a basis for further contact we will respect your request. To request removal of personal data from our database, please contact info.nl@fresenius-kabi.com. Please be aware that normal e-mail traffic is not secure.

We will only disclose your data to governmental authorities in cases where it is required by law. Our employees, agencies, and retailers are obliged by us to respect confidentiality.

Cookies

Cookies are coded Internet data that a server places on the computer. Some web sites use cookies to more easily identify visitors or to better analyze the behavior of its visitors. We use cookies at www.fresenius-kabi.nl which do not save any personal data. These cookies are so called “session cookies” only, which avoid repeated log-in for every access to a protected page during an internet session. The “session cookies” are not stored in the user’s computer and expire once the internet browser is closed.

Additional information and inquiries

Our Corporate Communications department or data protection representative would be happy to answer any questions regarding our Internet privacy policy.

(c) 2013 Fresenius Kabi Nederland B.V.

Amersfoortseweg 10E
3705 GJ  ZEIST (Huis ter Heide)
Tel. +31 (0) 30 – 698 5270
Fax +31 (0) 30 – 698 5288
e-mail: info.nl@fresenius-kabi.com

Reacties gesloten.